Politiek in Nederland

Wat is politiek?

Politiek is een stelsel van verschillende ideeën die een politieke partij probeert over te brengen op het publiek en vervolgens hoopt zo’n politieke partij op zo veel mogelijk stemmen. De Nederlandse politiek is een parlementaire democratie. Iedereen in Nederland heeft stemrecht. De mannen kregen stemrecht in 1917, terwijl de vrouwen twee jaar moesten wachten voor hun stemrecht, namelijk in 1919. Er zijn zo linkse en rechtse partijen in Nederland. De linkse partijen vinden het welzijn van de burgers erg belangrijk, terwijl de rechtse partijen de zakelijke wereld graag willen helpen. Ook zijn er politieke partijen die de middelste weg kiezen. Meestal vormen meerdere partijen een coalitie in de Tweede Kamer zodat zij samen sterk staan. Zo vormen zij uiteraard ook een meerderheid.

Wat is de grondwet?

In de grondwet staan sociale en klassieke grondrechten waaraan de Nederlandse burgers zich aan moeten houden. De grondwet is niet alleen geldig in Nederland, maar ook in het Caribische deel. Op het moment dat er sprake is van een amendement, dan moeten de eerste kamer en tweede kamer dit proces goedkeuren. Een amendement is een voorlopig officieuze wijziging in de grondwet en wanneer de eerste en tweede kamer de wijziging goedkeurt, is het een officiële wijziging. Thorbecke is de grondlegger van de grondwet. Hij heeft dit bedacht in 1848 op verzoek van Willem II.

Hoe zit de politieke samenstelling in elkaar?

De Koning, het Kabinet, de Staten Generaal zijn de belangrijkste factoren in de politiek. Vroeger had de Koning veel macht, maar tegenwoordig mag de Koning zelf geen wetten meer wijzigen. De Staten-Generaal vormt samen de eerste en tweede kamer. De tweede kamer kan moties indienen. Dit wil zeggen dat zij belangrijke zaken kunnen voorleggen aan andere leden van de tweede kamer, of dat zij een klacht kunnen indienen tegen de huidige minister. Het kabinet bestaat uit alle ministers van de huidige regering.

Wat is de functie van de Koning?

Sinds 1815 is Nederland een koninkrijk. Het Huis van Oranje-Nassau is waar het koningschap verblijft. De huidige koning van Nederland is Willem-Alexander. De koning is het staatshoofd. Daarom is hij een belangrijk onderdeel van de regering. De koning moet namelijk elke wet ondertekenen, voordat de wet officieel is. De koning heeft uiteraard een belangrijke rol in het buitenland. Hij maakt namelijk contact met andere koningen of presidenten. Zo probeert hij banden met andere landen te versterken. De koning vertegenwoordigt Nederland en hij wil het land zo positief mogelijk overbrengen.

Welke politieke partijen zijn er in Nederland?

  • VVD: een liberale partij die staat voor de vrijheid wat de politieke, sociale en economische vrijheid betreft.
  • PvdA: een sociaaldemocratische partij die staat voor een grotere sociale, politieke en economische gelijkheid van burgers.
  • SP: een socialistische partij die streeft voor gelijkheid.
  • CDA: een christendemocratische partij die een grote nadruk legt op de verantwoordelijkheid in de maatschappij.
  • D66: een sociaalliberale partij die het liberaal beleid steunt, zoals abortus en euthanasie.
  • ChristenUnie: een religieuze partij waarbij het welzijn van de mens centraal staat.
  • GroenLinks: een progressieve partij die het milieu en een multiculturele samenleving bevordert.
  • SGP: een religieuze partij die de overheid ziet als een onderdeel van God.
  • Partij voor de Dieren: een partij die zich richt op de dierenrechten.
  • 50Plus: een partij die veel waarde hecht aan ouderen.

 Overige partijen: DENK, Forum voor democratie, Artikel 1, GeenPeil, Jezus Leeft, Liberaal Democratische Partij, Libertarische Partij, Nederland Lokaal, Nederlandse Volks-Unie, Nieuwe Wegen, Pacifistisch-Socialistische Partij’92, Partij voor de Toekomst, Partij voor Mens en Spirit, VoorNederland en Vrijzinnige Partij.

Vergelijkbare artikelen

Boeddhisme

7 jaar geleden 0

Only registered users can comment.