Psychologie

Wat is psychologie?

Psychologie is afkomstig uit het Grieks. Het woord psyche betekent ziel en logos betekent gedachte. De psychologie is de samenstelling van gedachtes die zich bezig houden met het innerlijk leven van een persoon. Hierbij speelt het kennen, voelen en streven een belangrijke rol. Interpretatie heeft ook een invloed op de gedachte van de mens. Natuurlijk geven mensen een andere betekenis aan een situatie in het leven. Sommige mensen verwerken dit weer anders dan anderen. Ook een kritische analyse is heel belangrijk. Met behulp van een kritische analyse kan een psycholoog de psyche van een mens eenvoudig vaststellen. Kortom, psychologie wil het gedrag van mensen vaststellen, begrijpen en voorspellen.

Wat is het uiteindelijke nut van psychologie?

Psychologie is het omschrijven van het innerlijke gedrag. Een psycholoog wil graag een beter inzicht krijgen hoe de persoon zich voelt. Ook kan een psycholoog omschrijven hoe een persoon zich gedraagt in een openbare ruimte. Dit gaat ook richting het gebied van sociologie, aangezien sociologen het gedrag van mensen en dieren bestuderen in sociale situaties. Het uiteindelijk nut van psychologie is de desbetreffende persoon aanleren hoe hij of zij zijn/haar emoties onder controle kan krijgen.  Tevens speelt de behavioristische stroming een belangrijke rol. Behavioristen kijken naar het waarneembare gedrag en de bijkomende emoties die zichtbaar geuit worden.

Wat is het verschil tussen gedragswetenschappen en sociale wetenschappen?

Gedragswetenschappen geven meer toelichting op hoe het gedrag bij een mens tot stand komt. Dit gebeurt vaak op innerlijk niveau. Emoties zorgen er namelijk voor dat een persoon zich anders gedraagt in verschillende situaties. Het is namelijk bekend dat emoties een sterke invloed hebben op de gedachtes. Bij gedragswetenschappen gaat het meer om het individu en hoe hij of zij handelt in situaties. Dit is anders bij sociale wetenschappen. Hierbij kijkt men hoe mensen zich in een groep gedragen en hoe dat invloed op hen heeft. Mensen en dieren leven in groepen samen. Mensen en dieren zijn eenmaal sociale wezens. Het gedrag van de groep heeft weer invloed op het gedrag van het individu.

Welke categorieën zijn belangrijk voor de psychologie?

Culturele psychologie: Hierbij kijkt men of er verbanden bestaan tussen verschillende culturen en hoe een cultuur voornamelijk is ontstaan. Daarnaast hebben culturele normen en waarden een grote invloed op het gedrag van de mens. Een culturele samenleving toont ook vaak dezelfde ideeën.

Functieleer: Bij de functieleer kijkt men naar de psychologische functies van het lichaam, zoals het geheugen, de aandacht en de emoties. Deze factoren zouden invloed hebben op het gedrag van de mens.

Leerpsychologie: De leerpsychologie kijkt naar hoe mensen leren door middel van ervaringen. Ook kijken psychologen naar leermethodes die een bepaald gedrag van een persoon kan verminderen of versterken.

Neuropsychologie: Neuropsychologen kijken naar stoornissen die door de hersenen veroorzaakt worden. Er kan sprake zijn van cognitieve problemen, waardoor een mens anders kan handelen. Gedragsstoornissen, zoals concentratieproblemen of agressiestoornissen kunnen namelijk veroorzaakt worden door cognitieve problemen.

Ontwikkelingspsychologie: Hierbij kijkt men hoe een baby, peuter, kleuter, kind, adolescent of volwassene zich ontwikkelt gedurende zijn of haar levensfase. Een mens maakt tijdens de ontwikkeling van alles mee. Hierdoor kan bepaald gedrag ontstaan of juist onderdrukt worden.

Vergelijkbare artikelen

XTC

6 jaar geleden 0

Vrijen

6 jaar geleden 0

Ouderen zorg

4 jaar geleden 0

Only registered users can comment.