Verschil tussen de Democraten en de Republikeinen

De Verenigde Staten hebben twee grote partijen die de dienst uitmaken, namelijk de Democraten en de Republikeinen. De democraten worden als links beschouwd, terwijl de Republikeinen als rechts beschouwd worden. Zo zijn de Republikeinen voorstanders van wapenbezit, terwijl de democraten dit verbieden. Zo zijn democraten weer voorstanders voor het plegen van abortus. De republikeinen interpreteren deze situatie weer anders. Zij zijn tegen abortus, omdat volgens hen elk kind uniek is. De Republikeinen worden ”conservatives” genoemd en de Democraten ”liberals.” De conservatieven zijn traditioneel ingesteld en de liberalen stellen vrijheid erg op prijs.

Wat is de geschiedenis van de Democraten en Republikeinen?

Vroeger was het in de Verenigde Staten het tegenovergestelde. De Republikeinse partij had vroeger progressieve standpunten zoals afschaffen van de slavernij. De Democraten vonden dit verschijnsel niet erg. Vervolgens veranderden de standpunten van de Republikeinen en Democraten. Zo schoven de Democraten naar de linkse kant en de Republikeinen naar de rechte kant. De Democratische partij werd in 1792 opgericht. Enkele bekende Democraten zijn: Bill Clinton, Barack Obama en John F. Kennedy. De Republikeinse partij werd iets later opgericht, namelijk in 1854. Bekende Republikeinen zijn: George Bush Senior, George Bush Junior en Ronald Reagan.

Wat zijn de voornaamste verschillen tussen de Democraten en de Republikeinen?

Hier komt meer informatie over wat de verschillen zijn tussen sociaal leven, belasting, arbeidsomstandigheden, milieu en gezondheid. Hierin kunt u het verschil lezen tussen deze twee partijen.

  • Sociaal leven: Belangrijke discussies zoals voor of tegen abortus, voor of tegen homohuwelijk, voor of tegen wapenbezit komen hier ter sprake. Zo is een Democraat voor een homohuwelijk, voor abortus en tegen wapenbezit. Een Republikein is tegen een homohuwelijk, tegen abortus en voor wapenbezit.
  • Belasting: Democraten vinden het belangrijk dat er een belastingaanpak komt die huishoudens met een laag en modaal inkomen extra financiert. Zo denken Republikeinen weer dat iedereen gelijk is en dus ook evenveel belasting moet betalen. Dit betekent dat bedrijven, huishoudens, onderwijsinstellingen, ziekenhuizen en andere organisaties dezelfde hoeveelheid belasting betalen.
  • Arbeidsomstandigheden: Allereerst vinden Democraten het verhogen van het minimaal inkomen erg belangrijk. Republikeinen vinden dat het minimaal inkomen gelijk moet blijven. Democraten willen handelsbelemmeringen tegen andere landen invoeren zodat hun eigen economie veilig blijft. Republikeinen vinden dat er vrije handel moet plaatsvinden.
  • Milieu: De Democraten willen de oliewinning en andere fossiele brandstoffen beperken, zodat men het milieu beter kan beschermen. Republikeinen vinden dat de verkregen fossiele brandstoffen niet beperkt moet worden. Ook denken Democraten anders over alternatieve energie. Volgens hen moet de regering alternatieve energie stimuleren. De Republikeinen vinden dat alternatieve energie niet door de regering gefinancierd moet worden, maar door degene die het plan heeft bedacht.
  • Gezondheid: De Democraten stellen de gezondheid van de Amerikaanse burgers erg op prijs. De Obamacare is ook volgens hen een goed initiatief bedacht door Barack Obama. Iedereen heeft recht op een goede gezondheidszorg. De Republikeinen trekken de Obamacare in twijfel. Volgens hen moet de overheid niet bemoeien met de gezondheid van de Amerikaanse burger omdat de kosten voor de overheid snel kunnen oplopen.

Kortom, De Democraten en Republikeinen hebben beiden andere ideeën en standpunten die zij op den duur proberen te verdedigen en over te brengen op het publiek. Dit maakt beide partijen uniek en als Amerikaan zijnde is het belangrijk dat zij naar hun gevoel luisteren en wat het beste bij hen past.

Vergelijkbare artikelen

Japan

7 jaar geleden 0

Jeugdwerkloosheid

7 jaar geleden 0

Theater

4 jaar geleden 0

Only registered users can comment.