Terrorisme

Wat is terrorisme?

Terrorisme is het plegen van ernstig geweld of mensen ernstig bedreigen. Meestal zit hier een politiek doel achter. Terroristen willen daarnaast zoveel mogelijk haat zaaien. Een terrorist heeft vaak een politieke of religieuze achtergrond. Met zo’n politiek of religieus standpunt wilt een terrorist of een terroristische groep een statement maken. Bij terroristische situaties moet je denken aan aanslagen, gijzelingen of verwoestingen. Ook het demoraliseren van de bevolking is het doel van terrorisme. Terrorisme is tegenwoordig een heftig probleem. Op dit moment zijn er veel mensen bang voor aanslagen en dat is ook logisch, aangezien er de laatste tijd meerdere aanslagen in een korte periode gepleegd zijn. Daarnaast is terrorisme erg moeilijk te bestrijden.

Wat is het voornaamste doel van terrorisme?

De rede waarom terroristen aanslagen plegen is om de maatschappij te laten bloeden. Dit is natuurlijk figuurlijk gesproken. Terroristen willen de maatschappij een boodschap achterlaten waarbij zij centraal staan. Natuurlijk eist een terroristische organisatie de aanslag op. Verder wil een terroristische organisatie haat zaaien naar de regering. Zo ontstaat er een hachelijke situatie waarbij radicale burgers actie ondernemen. Ook kan handhaving van een bepaalde macht versterkt of verzwakt worden door een terroristische aanslag.

Welke soorten terrorisme zijn er?

Anarchistisch terrorisme: Deze soort terrorisme kwam voor tussen 1870 en 1920. Anarchisten waren destijds tegen het systeem van de regering. Hierbij wilden mensen met een anarchistische denkwijze de regering de mond snoeren door middel van vervormde regels. Meestal zijn anarchisten het niet eens over de huidige situatie rondom de regering en hierdoor ontstaat anarchisme. Vaak zijn anarchisten juist voorstanders van pacifistische ideeën, zoals tegen het gebruik van geweld en terrorisme.

Mantelorganisaties: Dit zijn bedrijven die terroristische organisaties ondersteunen. Zulke organisaties hebben alleen maar financiële belangen bij een opgeëiste aanslag. Zo krijgen zij weer geld van een terroristische organisatie.

Extreemlinks terrorisme: Het doel van extreemlinkse groepen is het onderdrukken of vernietigen van kapitalisme. Dat wil zeggen dat zij tegen het Westerse systeem zijn. Meestal willen extreemlinkse organisaties het communistische of socialistische systeem op gang brengen.

Extreemrechts terrorisme: Het doel van extreemrechtse groepen is het onderdrukken of vernietigen van communistische of socialistische regeringsvormen. Meestal plegen zij aanslagen vanwege het idee dat bepaalde staten of gebieden onafhankelijk moeten worden en niet onderdeel moeten uitmaken van een bepaald land. Dat betekent dat het gebied of staat een vrije regeringsvorm moet krijgen.

Individueel terrorisme: Er is ook sprake van individueel terrorisme wanneer er een persoon een aanslag pleegt wegens een populistisch idee. Zulke terroristen maken niet deel uit van een terroristische groep. Deze soort van terrorisme komt in principe het vaakst voor.

Staatsterrorisme: Bij deze vorm van terrorisme steunt de staat de terroristen. Meestal is er sprake van een dictatuur waarbij de staat een tegenhanger of tegenhangers wilt onderdrukken. Meestal onderdrukt de tegenhanger de huidige dictatoriale staat al door middel van ongewenste nieuwsberichten, zoals geruchten. Zulke situaties escaleren nogal snel en uiteindelijk kan het leger voor zulke wandaden worden ingezet.

Religieus terrorisme: Ook kan er sprake zijn van religieus terrorisme. Hierbij staat religie natuurlijk centraal, waaronder christelijke, hindoestaanse, islamitische en joodse organisaties. Zij willen met behulp van religie een standpunt duidelijk maken. Dit kan door middel van propaganda, maar het kan ook in heftige varianten voorkomen, zoals geweld, achtervolgingen en uitzettingen.

Vergelijkbare artikelen

De toren van Pisa

7 jaar geleden 0

Spaanse jurk

4 jaar geleden 0

Casino

7 jaar geleden 0

Only registered users can comment.