Spiritualiteit

Definitie spiritualiteit

Veel mensen weten niet precies wat de inhoud van spiritualiteit is en vragen zich dat wel eens af. De definitie van spiritualiteit is het begrip van de ziel, het beginsel op grond waarvan de mens leeft en het belang. Hiervan wordt de essentie van de mens genoemd. Dit begrip wordt onder meer gebruikt om het menselijke tegen het dierlijke belang juist af te zetten. Precies uitgelegd kom je uit bij het bewustzijn. Rituelen hebben ook vaak te maken met spiritualiteit wanneer het komt bij een vrije geest. Mensen met een religieus geloof houden vaak rekening met de spiritualiteit van anderen en hunzelf.

Confessionele spiritualiteit

Orthodoxie komt van een Grieks woord en heeft een letterlijke betekenis van het woord juiste aanbidding of leer. Dit wordt toegepast op een bepaalde religie die zich aan een traditie vasthoudt. Deze groep mensen beschouwen de confessionele spiritualiteit als hun eigen ervaring en dat wilt zeggen dat ze de spiritualiteit naleven als een deel van hun leven. De spiritualiteit is dan ook een uniek element uit een religie waar deze groep bijhoort. Er kan dan ook sprake zijn van aspecten zoals charismatische, eucharistisch of franciscaanse spiritualiteit. Charisma betekent genade, eucharistie betekent bedanken en franciscaanse stamt af van de Fransen.

Ontwikkeling van spiritualiteit

Spiritualiteit is afkomstig van het Latijn en ontwikkelt zich in verband met het Bijbelse roeach/pneuma. Dat betekent dat er iets in beweging wordt gezet en daar wordt mee bedoeld dat het over een levend persoon kan gaan en dat heeft te maken met gedrevenheid. Bijbels gezien wordt deze betekenis gedreven door God. Men zegt dan ook dat de spiritualiteit staat voor een leven dat door je geest wordt geleid. Dat is in tegen stelling tot je leven die zich zou verzetten tegen de invloed van je geest. In de 11e eeuw is de betekenis van de spiritualiteit. veranderd. Deze spiritualiteit staat dan ook voor je leven die aan de geestelijke kant staat. Dat staat tegenover de zintuiglijke en stoffige kant. De spiritualiteit staat voor de hemelse lichtsfeer in tegenstelling van de duistere wereld van materie. In de 13e eeuw werd de spiritualiteit weer veranderd en toen werd het dat de spiritualiteit een psychologische en maatschappelijke betekenis heeft gekregen. Psychologisch gaf het innerlijk aan en maatschappelijk had een betekenis van geestelijkheid.

Moderne spiritualiteit

Na de tweede werd de spiritualiteit en de religie van elkaar losgekoppeld. De psychologie en mystieke tradities werden samen vermengd. Tegenwoordig staat de spiritualiteit meer voor persoonlijk in de beleving van je eigen leven. Er is hierdoor meer openheid gekomen waardoor er nieuwe ideeën en invloeden voor kwamen. In tegen stelling daarvan werd het geloof van bepaalde religies gescheiden van de spiritualiteit.

Postmodernisme en spiritualiteit

Door de invloed van het postmodernisme werd er gezegd dat het bestaan van absolute  waarheden niet kan zijn. Postmodernisme wilt zeggen dat er een stroming van cultuur is. De absolute waarheden kan je waarnemen op tolerantie en daar wordt het verdragen van bepaalde aspecten mee bedoeld. Hierdoor staan deze  waarheden onder druk van diverse godsdiensten die daar een aanspraak op hebben. Hierop kan men bevestigen dat religie niet kan voldoen aan absolute waarheden, maar dat er wel degelijk een kern van waarheid in zit zonder het volledige te kunnen bevestigen.

Vergelijkbare artikelen

Psychologie

7 jaar geleden 0

Fitness

6 jaar geleden 0

Only registered users can comment.