Deuren

Deuren zijn heel erg belangrijk in het voorkomen van de verspreiding van vuur en als een barrière voor het lawaai. Veel deuren zijn uitgerust met vergrendelingsmechanismen om bepaalde mensen toegang te geven en om anderen buiten te houden

Een deur is een bewegend mechanisme dat wordt gebruikt om de toegang tot een ingang naar of in een afgesloten ruimte, zoals een kamer of voertuig, te blokkeren en toe te staan en gebouw. Deuren bestaan normaal gesproken uit één of twee massieve panelen, met of zonder ramen, die met scharnieren horizontaal zwaaien. Deze scharnieren zijn bevestigd aan de rand van de deur, maar er zijn ook deuren die schuiven, vouwen of draaien. Het belangrijkste doel van een deur is, dat ze het regelen van fysieke toegang.
Als de deuren worden geopend kunnen er mensen, dieren, ventilatie of licht doorgaan. De deur wordt gebruikt om de fysieke atmosfeer in een ruimte te beheersen door de luchtstromen te omsluiten, zodat interieurs effectiever kunnen verwarmd of gekoeld worden. In een gesloten toestand belemmert een deur normaal de overdracht van de lucht van de ene naar de andere zijde. Vergelijkbare constructies die het mogelijk maken dat lucht door een of andere vorm van een grillwerk wordt overgebracht, worden ook wel poorten genoemd.
Deuren kunnen een esthetisch doel hebben bij het creëren van een indruk van wat erachter ligt; bijvoorbeeld om administratieve en fabrieksruimtes van een gebouw gescheiden te houden. In minder formele omgevingen kunnen deuren ook worden gezien als een teken van het verlangen naar privacy. Als een vorm van beleefdheid kloppen mensen vaak voordat ze een deur openen en een kamer binnengaan. Sommige deuren hebben zelfs kloppers aangewezen. Dit is dan gelijk handiger.
Sommige deuren zijn symbolisch begiftigd met rituele doeleinden. Als voorbeeld toegang krijgen tot een deur, en het bewaken of ontvangen van de sleutel van die deur, kan een speciale betekenis hebben. Soms verschijnen deuren en deuropeningen in de literatuur en de kunsten in metaforische of allegorische context, vaak als een teken van verandering.
In de meeste gevallen komt de binnenzijde van een deur overeen met de buitenkant, maar in sommige andere gevallen zijn er scherpe contrasten tussen de twee zijden, zoals in het geval van een voertuigdeur.

Aantal soorten deuren die er zijn is:

Nood deuren – lift deuren – rouw deuren – trouw deuren – schuur deur – stal deur – brand deur -garage deur – kamer deur-straat deur – tocht deur-vlucht deur-voor deur-winkel deur- achter deur-
baander deuren – balkon deuren – kastdeuren – kelderdeuren en keukendeuren.
Er zijn daarom ook een heleboel soorten verschillende deurenwinkels omdat er heel veel soorten deuren er zijn. Je moet goed opletten wat voor een deur je nodig hebt bij je huis. Elke deur verschilt per huis.
Je kunt ook mooie deuren halen zodat het als decoratie ook mooi eruit ziet.
Je kunt zelfs voor je achtertuin of de ruimte tussen je woonkamer en keuken een schuifdeur daarvoor halen. Het is dan makkelijker, want je hoeft niks open te doen en kan je het zo open rollen.

Vergelijkbare artikelen

Poker toernooien

6 jaar geleden 0

Pteranodon

6 jaar geleden 0

Only registered users can comment.