Boeddhisme

Wat is boeddhisme?

Het historische verhaal van de Boeddha start bij de prins Siddhartha Gautama, 2.500 jaar geleden in Noord India. Tijdens zijn geboorte werd voorspeld dat hij een grote spirituele leider zou worden. Hij moest zijn levensvisie delen met andere mensen en hen zo goed mogelijk begeleiden in het spirituele leven. Toen Siddhartha in het paleis een zieke, bejaarde en een dode aantrof, vroeg hij zich af waarom die zaken zo ver van hem gehouden werden. Hij raakt geëmotioneerd door deze gebeurtenissen.  Daarom richtte hij zich op de volgende vraagstukken.

  • Hij wilde inzicht krijgen over vorige levens
  • Hij wilde inzicht krijgen in de werkelijkheid
  • Hij wilde inzicht krijgen in het lijden en hoe dat gestopt kon worden

Siddhartha Gautama kreeg de naam de Ontwaakte of de Verlichte.

Waar staat het boeddhisme voor?

Het boeddhisme staat voor zelfonderzoek. Op het moment dat de Boeddha het lijden wilde stoppen, gaf hij het advies om niets aan te nemen van anderen. Dat betekent dat geschriften, leraren, of tradities niet als serieus beschouwd moesten worden. Mensen moet op zichzelf kunnen focussen en alles zelf onderzoeken wat er in het leven gaande is. Volgens Boeddha moesten mensen leren van hun eigen ervaringen. Hierdoor konden zij zelf een gedachtegang creëren over de gang van zaken in het leven. Van negatieve ervaringen in het leven kon men leren, terwijl men genoot van positieve ervaringen. Mensen waren nog niet spiritueel ontwaakt, waardoor sommige inzichten door men nog niet geaccepteerd werden.

Wat waren de vier zegels in het boeddhisme?

De vier zegels is het boeddhisme zouden alle levenswijsheden bevatten. Hieronder volgen de vier zegels in het boeddhisme:

  • Alles blijft niet voor eeuwig bestaan.

Alles wat op aarde is samengesteld, blijft niet eeuwig bestaan. Een mens, dier of plant blijft niet voor altijd in leven. Hierbij speelt reïncarnatie een belangrijke rol. Een mens, dier of plant krijgt opnieuw een leven aangeboden.

  • Alles heeft emoties en is gevoelig.

Een mens bestaat natuurlijk uit fysieke en mentale delen. Afgezien daarvan heeft een mens vertroebelde emoties door middel van verkeerde daden.  Vertroebelde emoties worden beïnvloed door de onwetendheid van een mens.

  • Alle levende wezens bevatten niets en hebben geen zelf.

Volgens het boeddhisme hoeven mensen niet eeuwig te lijden. Eerst moet de mens accepteren dat zij geen fundament voor aanwezigheid hebben. Een mens moet niet het gevoel van aanwezigheid erkennen. De aanwezigheid van de mens versterkt de vertroebelde emoties. Wanneer alle foute misvattingen en vertroebelde emoties verwijderd worden, kunnen mensen hun onwetendheid omzetten in alwetendheid.

  • Nirwana is gewoon vrede.

Nirvana is de beëindiging van al het lijden. Nieuwe geboortes en de cyclus van wedergeboorten staan hierbij centraal. Op een moment dat je een goed leven hebt gehad, is de kans groot dat je opnieuw incarneert in een goed leven.

Is het boeddhisme een godsdienst of niet?

Het boeddhisme behoort niet tot een traditionele godsdienst. Boeddha was namelijk geen god, maar een wijze prins met veel wijsheden. Op vragen zoals leven en dood probeert een boeddhist het mysterieuze antwoord uiteindelijk te ontrafelen. Het boeddhisme kan als een denkwijze worden gezien, maar het behoort ook niet tot de alternatieve filosofie.

Vergelijkbare artikelen

Azië

6 jaar geleden 0

Senegal

6 jaar geleden 0

Theater

4 jaar geleden 0

Only registered users can comment.