Auto motorblokken

De motor van de auto. Een motor is een machine in de auto, hij zet energie in beweging om. Hij zorgt dat elke auto een kloppend hart heeft, en dat een auto doet waarvoor die gemaakt is. Namelijk vooruitrijden! Zogenaamde interne verbrandingsmotoren, hier maken auto’s gebruik van. Dit houdt dus in dat de brandstof in de motor helemaal uit zichzelf verbrand. De druk wordt veroorzaakt door deze verbranding, en die verbranding wordt vervolgens weer omgezet in beweging. De auto kan rijden!

Brandstoffen

Diesel, benzine, en LPG zijn momenteel de meest gebruikte brandstoffen. Maar tegenwoordig worden er ook veel nieuwe brandstoffen geprobeerd zoals ethanol, water of aardgas. Een auto kan niet op meerdere brandstoffen werken, normaal gesproken werkt een auto maar op een brandstof.

Cilinders

In de cilinders vindt het verbrandingsproces plaats. Je kunt hiervan diverse soorten motoren onderscheiden, maar dit is wel afhankelijk van de wijze waarop de cilinders zijn opgesteld. In de meeste normale auto’s is er een lijnmotor, hierbij staan de cilinders gewoon keurig op een rijtje. Maar er zijn ook auto’s met V-motors hierbij staan de cilinders in twee rijen, ze staan in een “V-vorm” tegenover elkaar, vandaar ook de naam. Je hebt ook nog een V12-motor deze heeft weer 6 cilinders links en 6 cilinders rechts. Dan heb je ook nog de boxermotor, hier liggen de cilinders recht tegenover elkaar.

De bougie en de zuiger zijn de in-en uitlaatkleppen van de cilinder, dit is het belangrijkste onderdeel van de cilinder.

Nieuw motor principe

Tegenwoordig werken alle motoren volgens het viertakt-principe. De motor beweegt dan in vier stappen. In de inlaatslag (de eerste stap) beweegt de zuiger naar beneden en op die manier worden brandstof en verse lucht de cilinder ingezogen via de inlaatklep. Tijdens de compressieslag (de tweede stap) gaat de zuiger in plaats van beneden naar boven, en wordt de verse lucht en de brandstof gemengd en samengeperst. Bij de arbeidsslag (de derde stap) laat de bougie een vonkje ontstaan, hierdoor ontbrandt het mengsel de lucht-brandstof. Als je het in details bekijkt, ontstaat er dan eigenlijk een soort van mini ontploffing. En bij de laatste stap de (uitlaatslag) gaat de zuiger weer een keer naar boven en op deze manier worden de afvalgassen via de uitlaatklep weer naar buiten geduwd. En zo gaat het de hele rit door, weer van voren af aan.

Schakel tussen wielen en zuigers: De krukas

Het principe dat u zojuist gelezen heeft geld alleen voor benzinemotoren. Voor dieselmotoren geld dit weer anders. Hierbij wordt bij de inlaatslag alleen de lucht naar binnengezogen. In de derde stap wordt pas de diesel ingespoten en deze ontbrandt helemaal uit zichzelf, dus hierbij is de bougie niet nodig. Dit is het gevolg weer van de warmte die ontstaan is door de samendrukking van de lucht. Maar hoe zorgt nou de beweging van de zuigers ervoor dat ook daadwerkelijk de wielen gaan draaien? Hier hebben we de krukas voor. Deze staat in verbinding met de zuigers, hun op en neer beweging zet de krukas voor in een draaiende beweging.

Vergelijkbare artikelen

Soorten kikkers

5 jaar geleden 0

Pteranodon

6 jaar geleden 0

Only registered users can comment.