Polytheïsme

De oude Grieken geloofde dat er vele verschillende goden en godinnen bestonden, onder andere geloofde zij ook dat er mythische wezen bestonden zoals de minotaurus, dit was een mysterieus wezen dat half mens en half stier was. Ook geloofde de oude Grieken dat de meeste van de wezens halfgoden waren.

De Grieken waren dus polytheïstisch, poly betekent veel en theos betekent god. De Grieken verenigden alle andere plaatselijke dorpen met andere mythes tot één grote Helleense godsdienst, dit deden de Egyptenaren ook in hun oude mythologie. De godenverhalen werden mondeling doorverteld en hierdoor waren er wel eens discussies tussen de tegenstrijdige feiten.

In de tijd van de Grieken werden er offers gebracht voor de Griekse goden en natuurlijk niet te vergeten de godinnen. De offer werden gebracht om de goden te bedanken of om ze juist om hulp te vragen. De offers werden meestal op het altaar neergelegd. Zo een altaar stond in een temenos, een soort van heilig domein waarin ook een tempel stond. Een offer was meestal iets uit de landbouw zoals graan of een geit bijvoorbeeld, ook was bloed van een gezond dier een offer. Er was ook sprake van mensen offers in de wereld van vroeger.

Vergelijkbare artikelen

Deuren

6 jaar geleden 0

Baryonyx

6 jaar geleden 0

Star Citizen

4 jaar geleden 0

Only registered users can comment.