Hindoestaanse mythologie

De Hindoestaanse mythologie is over het algemeen zelden bekend rondom de mensen die fan zijn van mythologie. De Griekse en Romeinse mythologie heeft men meer kennis van, terwijl de Hindoestaanse mythologie op de achtergrond blijft. Iedereen kan wel Griekse goden en godinnen opnoemen zoals Athena, Thanatos, Aphrodite, Apollo en Arachne. Daarbij zijn Romeinse goden en godinnen ook wel bekend, zoals Bacchus, Hercules, Nox, Bellona en Cupido. Het is wel een groeiend onderwerp in de mythologie, maar weinig mensen zullen goden zoals Vamana, Khumbakarna, Rama, Ravana en Agni herkennen. Dit zijn immers één van de meest bekende goden wat de Hindoestaanse mythologie betreft. Daarnaast geloven Hindoestanen heilig in reïncarnatie. Dat wil zeggen dat je na dit leven opnieuw geboren kan worden als een dier of mens.

Allereerst zijn de Hindoestaanse schriften onderverdeeld in twee geschriften, namelijk de Ramayana en Mahabharata. De Ramayana vertelt het verhaal over Rama. Rama was een prins in het gouden tijdperk van de Hindoestanen. Hij was daarnaast ook getrouwd met Sita. Het schrift vertelt over het verhaal dat Sita ontvoerd werd door een demonenkoning van Lanka genaamd Ravana. Nadat hij lang naar zijn geliefde zocht, doodde hij uiteindelijk Ravana met behulp van Hanuman. In de Hindoestaanse mythologie is een Hanuman een god die zichzelf transformeert in een aap. De Hanuman speelt dus een belangrijk rol in het schrift van Ramayana.

Daarnaast is er ook nog het tweede schrift genaamd Mahabharata. De Mahabharata was een filosofisch geschreven stuk waar de denkwijze over India duidelijk beschreven was. De Mahabharata liet zien dat India met de wereld gekenmerkt werd. Het schrift zorgde voor filosofische diepgang, waardoor de mensen in India destijds de wereld anders en positiever interpreteerde. Hierdoor kreeg filosofie een nieuwe verdieping. In de Hindoestaanse mythologie werd een filosofische denkwijze gewaardeerd. Hieronder gaan we wat dieper in op de meest bekende Hindoestaanse goden.

De Hindoestaanse mythologie gelooft heilig in meerdere reïncarnaties. Als je een goed leven hebt gehad, is de kans groot dat je zo goed mogelijk reïncarneert na dit leven. Als je als mens zijnde slecht geleefd hebt, is het mogelijk dat je als dier incarneert. De Hindoestaanse mythologie gelooft dat dieren ook een ziel hebben net als mensen, maar dat zij opnieuw moeten beginnen vanwege een fout in het vorige leven. De Hindoestanen zijn ook wijze mensen die dus erg gefascineerd zijn door de wonderen van filosofie. Filosofie zorgt voor een diepgaande kijk op bepaalde aspecten in het leven. Moeilijke situaties waarbij een moreel dilemma centraal staat is een situatie waarbij filosofen eerst nadenken voordat zij handelen.

Vamana

Vamana is één van de goden van Vishnoe. Vishnoe is in de Hindoestaanse mythologie een oppergod. De goden van Vishnoe zorgden ervoor dat de krachten gebundeld werden waardoor er één krachtige oppergod ontstond. Vamana staat bekend om het gevecht tegen de demon Bali. Voordat hij het gevecht tegen hem begon, was hij een dwerg. Tijdens het gevecht veranderde Vamana in een dwerg. Daardoor kon hij Bali verslaan. Hij verbande hem naar de onderwereld. Nadat Bali door Vamana verslagen werd, beloofde Vamana hem op te zoeken in een andere incarnatie.

Kumbhakarna

Kumbhakarna is de jongste broer van Ravana. Hij staat in de schaduw van Khumbakarna. In de Hindoestaanse mythologie was Kumbhakarna een goedaardig persoon ten opzichte van de demonenkoning Ravana. Alleen was Kumbhakarna een reus en hij at af en toe een monnik op, zodat hij zijn kracht toonde. Daarnaast werd hij vervloekt door een onbekende voorbijganger. Het gevolg hiervan was dat Kumbhakarna zes maanden in slaap viel. Hoewel Ravana de demonenkoning van Lanka was, had hij medelijden met zijn slapende broer. Ravana schakelde Brahma in, Brahma is in de Hindoestaanse mythologie de schepper van alle goden. Vervolgens maakte Brahma de vloek ontdaan, waardoor Kumbhakarna weer plotseling wakker werd.

Rama

Rama is net als Vamana één god die onderdeel uitmaakte van de Vishnoe. De naam Rama komt van ideale man. Hij werd als de belangrijkste god beschouwd in de Hindoestaanse mythologie. Hij is tevens ook het hoofdpersonage uit de Hindoestaanse schriften. Daarbij zag men hem als een ideële leider voor India. Hij zorgde namelijk voor een utopische wereld waar mensen elkaar accepteerde, respecteerde en bejubelde. Rama had destijds veel moeite met Ravana, maar uiteindelijk won hij van Ravana. Rama zorgde ervoor dat Ravana de strijd verloor. Het goede zegeviert altijd.

Ravana

Ravana is de oudere broer van Kumbhakarna. Hij was de demonenkoning uit de Hindoestaanse mythologie. Ravana was het kwaad. Hij zorgde voor wanhoop, haat, vernietiging in het Hindoestaanse rijk. Ravana is een aardsrivaal van Rama. De zus van Ravana heet Surpanaka. Surpanaka werd verliefd op Rama. Helaas wees Rama en zijn broer Lakshmana haar af, omdat Rama al getrouwd was met zijn geliefde Sita. De liefde van Surpanaka voor Rama was ongekend groot, waardoor zij Sita daaropvolgend aanviel. De broer van Rama greep in en sneed de neus en oren van Lakshmana af. Ravana ontvoerde de vrouw van Rama, maar hij hield niet stand tegen Rama. Uiteindelijk werd Ravana verbannen en Rama redde zijn vrouw. Dit is één van de lugubere verhalen uit de Hindoestaanse mythologie.

Agni

Agni is tevens één belangrijke god uit de Hindoestaanse mythologie. Het woord Agni betekent vuur in het Sanskriet. Men beschouwde hem als god van de hemel en aarde en zou volgens vele verhalen door de zon of bliksem zijn gecreëerd. Opvallend genoeg had Agni een rode huidskleur en hij had daarbij meerdere armen. Als kleding droeg hij woeste vlammen. Agni is de beschermgod van het vuur. In de Hindoestaanse mythologie stond Agni bekend als vriendelijk maar tegelijkertijd ook wreed. Hij beschermde de mensheid, terwijl hij ook zijn eigen ouders doodde. Daarnaast liet hij dode mensen verbranden op de brandstapel. Agni was dus een god die vriendelijk behandeld moest worden. Hedendaags offeren mensen van alles op, zodat zij hopen dat Agni hen accepteert en hen een reïncarnatie belooft.

De Hindoestaanse mythologie is erg interessant. Het is beter als de Hindoestaanse mythologie meer op de voorgrond treed, omdat het één van de meest verwaarloosde mythologieën ter wereld is. Op den duur zullen mensen inzien hoe prachtig de Hindoestaanse mythologie in elkaar zit. Natuurlijk mag men sceptisch zijn over een mythologische gebeurtenis. De kans is groot dat zulke verhalen verbogen zijn naarmate het doorverteld is. De oorsprong van een mythologische gebeurtenis dateert al sinds het begin der tijden. De Hindoestaanse mythologie is zeker de moeite waard.

Vergelijkbare artikelen

Muziek elementen

6 jaar geleden 0

Boeddhisme

7 jaar geleden 0

Engelse taal

6 jaar geleden 0
  1. Lazkopat61
    4 februari, 11:39 Lazkopat61

    Interessant

Only registered users can comment.