Geschiedenis Schotland

Het is bekend dat de geschiedenis van Schotland is begonnen aan het einde van de laatste ijstijd , ongeveer 10.000 jaar geleden. Prehistorisch Schotland ging het Neolithicum in rond 4000 voor Christus, de Bronstijd rond 2000 voor Christus en de ijzertijd rond 700 voor Christus. De geschiedenis van Schotland begon met de komst van het Romeinse Rijk in de 1e eeuw, toen de provincie Britannia zo ver noordwaarts reikte als de lijn tussen de firths van Clyde naar de Forth. Ten noorden hiervan was Caledonia, wiens mensen in het Latijn bekend stonden als “Picti”, “de geschilderde”. Constante opstanden dwongen Rome’s legioenen terug: Hadrian’s Wall probeerde het Romeinse zuiden af te sluiten en de Antonine Wall probeerde de Romeinse grens naar het noorden te verplaatsen. De laatste werd snel verlaten en de voormalige overschrijding, het meest spectaculair tijdens de Grote Samenzwering van de 360’s. Toen Rome zich eindelijk terugtrok uit Groot-Brittannië, begonnen de Gaelische rovers genaamd de Scoti West-Schotland en Wales te koloniseren.

Prehistorie

Het oudste staande huis in Noord-Europa bevindt zich in Knap van Howar, daterend uit 3500 voor Christus.  Mensen woonden in Schotland minstens 8.500 jaar vóór de geregistreerde geschiedenis van Groot-Brittannië. Af en toe tijdens de laatste interglaciale periode (130.000-70.000 v. Chr.) Had Europa een klimaat dat warmer was dan dat van vandaag, en vroege mensen hebben misschien hun weg naar Schotland gevonden, met de mogelijke ontdekking van voorhistorische bijlen op Orkney en het vasteland van Schotland. Gletsjers scheerden vervolgens over het grootste deel van Groot-Brittannië, en pas nadat het ijs was teruggetrokken, werd Schotland weer bewoonbaar, rond 9600 voor Christus. Mesolithische kampementen voor jager-verzamelaars vormden de eerste bekende nederzettingen en archeologen zijn rond 8500 v. Chr gedateerd uit een kamp bij Biggar. Talloze andere sites in Schotland hebben een beeld opgeleverd van zeer mobiele boot-gebruikende mensen die gereedschap maken van botten, stenen en geweien. Het oudste huis waarvoor er bewijs in Groot-Brittannië is, is de ovale structuur van houten palen die te vinden zijn op South Queensferry bij de Firth of Forth, daterend uit de Mesolithische periode, ongeveer 8240 voor Christus. De vroegste stenen bouwwerken zijn waarschijnlijk de drie haarden in Jura, daterend van rond 6000 voor Christus

Roman invasion

De overgebleven pre-Romeinse rekeningen van Schotland zijn ontstaan met de Griekse Pytheas van Massalia, die mogelijk rond 325 voor Christus de omringende landen van de Britse eilanden Albion (Groot-Brittannië) en Ierne (Ierland) hebben bevaren. Het meest noordelijke punt van Groot-Brittannië heette Orcas (Orkney). Tegen de tijd van Plinius de Oudere, die stierf in 79 na Christus, had de Romeinse kennis van de geografie van Schotland zich uitgebreid tot de Hebudes (De Hebriden), Dumna (waarschijnlijk de Buiten-Hebriden), het Caledonisch Woud en de mensen van de Caledonii, vanaf wie de Romeinen het gebied ten noorden van hun controle Caledonia noemden. Ptolemaeus, mogelijk voortbouwend op eerdere informatiebronnen en meer eigentijdse verslagen van de Agricolan-invasie, identificeerde 18 stammen in Schotland in zijn geografie, maar veel van de namen zijn onduidelijk en de geografie wordt minder betrouwbaar in het noorden en westen , suggererend dat de vroege Romeinse kennis van dit gebied beperkt was tot observaties uit de zee.

Vergelijkbare artikelen

Japan

7 jaar geleden 0

De Notre Dame

6 jaar geleden 0

Japan

7 jaar geleden 0

Only registered users can comment.