Europese unie

De Europese Unie (EU) is een economische en politieke federatie die bestaat uit zevenentwintig lidstaten die op verschillende gebieden gezamenlijk beleid voeren. De EU werd in 1993 opgericht met de ondertekening van het Verdrag betreffende de Europese Unie, gewoonlijk aangeduid als het Verdrag van Maastricht, maar het werd voorafgegaan door verschillende Europese organisaties die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de EU. De EU is de jongste en meest succesvolle in een reeks pogingen om Europa te verenigen, waaronder vele pogingen om eenheid te bereiken door middel van wapens, zoals die worden gezien in de campagnes van Napoleon Bonaparte en de Tweede Wereldoorlog.

Hoe wordt de EU gefinancierd?

De inkomstenbronnen van de EU zijn bijdragen van de lidstaten, invoerrechten op producten van buiten de EU en boetes die worden opgelegd wanneer bedrijven zich niet houden aan de EU-regels. De EU-landen zijn het eens over de omvang van de begroting en de manier waarop deze een aantal jaren van tevoren moet worden gefinancierd. De EU-begroting ondersteunt groei en het scheppen van banen. In het kader van het cohesiebeleid financiert het investeringen om de economische kloof tussen EU-landen en regio’s te overbruggen. Het helpt ook om plattelandsgebieden in Europa te ontwikkelen. De EU-begroting wordt hoofdzakelijk (98%) gefinancierd uit de eigen middelen van de EU, aangevuld met andere inkomstenbronnen is gebaseerd op het principe dat uitgaven moeten worden gekoppeld aan inkomsten en heeft ingebouwde regelingen om bepaalde EU-landen te compenseren.

Lid worden van de EU

Lid worden van de EU is een complexe procedure die niet van de ene dag op de andere plaatsvindt. Als een kandidaat-lidstaat eenmaal voldoet aan de voorwaarden voor lidmaatschap, moet het EU-regels en -regelgeving op alle gebieden implementeren. Elk land dat voldoet aan de voorwaarden voor lidmaatschap kan van toepassing zijn. Deze voorwaarden staan bekend als de ‘Kopenhagen-criteria’ en omvatten een vrijemarkteconomie, een stabiele democratie en de rechtsstaat en de acceptatie van alle EU-wetgeving, inclusief die van de euro. Een land dat tot de EU wil toetreden, dient een lidmaatschapsaanvraag in bij de Raad, die de Commissie verzoekt na te gaan of de aanvrager aan de criteria van Kopenhagen kan voldoen. Als de mening van de Commissie positief is, moet de Raad het eens worden over een onderhandelingsmandaat. Onderhandelingen worden vervolgens formeel per onderwerp geopend. Vanwege de enorme hoeveelheid EU-regels en -voorschriften die elke kandidaat-lidstaat als nationaal recht moet aannemen, hebben de onderhandelingen de tijd nodig om te voltooien. De kandidaten worden financieel, administratief en technisch gesteund tijdens deze pretoetredingsperiode.

Geschiedenis van de Europese vlag

De geschiedenis van de vlag gaat terug tot 1955. De Raad van Europa – die de mensenrechten verdedigt en de Europese cultuur bevordert – koos het huidige ontwerp voor eigen gebruik. In de jaren die volgden, moedigde het de opkomende Europese instellingen aan om dezelfde vlag te voeren.In 1983 heeft het Europees Parlement besloten dat de vlag van de Gemeenschap moet worden gebruikt door de Raad van Europa. In 1985 werd het door alle EU-leiders aangenomen als het officiële embleem van de Europese Gemeenschappen, later de Europese Unie. Bovendien hebben alle Europese instellingen nu hun eigen emblemen.

Vergelijkbare artikelen

Texas Holdem Poker

6 jaar geleden 0

Gokautomaten

6 jaar geleden 0

Sliptong

3 jaar geleden

Only registered users can comment.