Consultant

Een consultant is iemand die gespecialiseerd in professioneel advies. Een consultant kan op meerdere vlakken in worden gezet, wel is natuurlijk belangrijk dat de consultant weet waar hij het over heeft. Dat hij dus de expertise bezit die bij de andere partij ontbreekt. Belangrijk is dat het niet tegenovergesteld is want dan is de ondergang van de consultant spoedig dichtbij. Daarnaast hoort advies geven bij de functie als consultant. Hier wordt een consultant dan ook goed voor beloond.

Consultancy

De definitie van consultancy is het deskundig advies geven binnen bepaalde werkgebieden. Alhoewel consultants op verschillende gebieden kunnen worden ingezet en dus op verschillende gebieden advies kan geven beperkt een consultancy-bedrijf zich vaak tot een aantal diensten in een gespecificeerde werkgebieden. Vanzelfsprekend wordt dit gedaan zodat het bedrijf kwaliteitsgericht advies kan geven en een belangrijke schakel in zijn werkgebied is. Binnen de consultancy zijn verschillende werkgebieden, er worden ook veel verschillende strategieën gebruikt binnen de consultancy. Denk dan bijvoorbeeld aan IT Consultancy, Juridische consultancy en business consultancy.

Consultancy is een belangrijke branche en veel gebruikt door particuliere als zakelijke personen omdat de personen in kwestie gebruik kunnen maken van het kennisvoordeel dat de consultant of de consultancy bedrijven bezitten.

Klanten kunnen dus bij een consultant terecht wanneer ze een expert of professioneel advies nodig hebben over een bepaald onderwerp of een bepaald werkgebied.

Het voordeel van een consultant is dat zij een objectieve en onafhankelijke kijk op de situatie hebben en daarom goed op de situatie kunnen reageren. Daarnaast worden consultants extern ingezet en hebben zij hierdoor een stuk minder vooroordelen over gevoelige en zelfs politieke kwesties. Dit is natuurlijk ook een stuk professionaliteit in het vak wat consultants met zich mee dragen. Consultants worden ook vaak ingezet om risico’s voor bepaalde situatie te verkleinen omdat er simpelweg dilemma’s kunnen worden opgelost die soms binnen een organisatie moeilijk opgelost kunnen worden.

Salaris binnen de branche

Over het algemeen wordt niet openlijk gesproken over de beloningen die consultants voor hun werk krijgen. Hierom bestaat er dus een lage transparantie op het gebied van de salarissen. In vacatures worden vrijwel nooit basissalarissen vermeldt, en daarnaast wordt tijdens recruitmentprocessen pas laat in het proces bekend wat de salarissen zijn en eventuele overige arbeidsvoorwaarden.

Dit komt omdat de salarissen van consultants afhankelijk zijn van verschillende factoren, waaronder het bedrijf en soort dienstverlening wat het consultancybedrijf aanbiedt. Zoals eerder genoemd kan je dan denken aan de IT, juridische en business kant.

Consultancy.nl heeft een keer een grootschalig onderzoek gedaan naar arbeidsvoorwaarden in de consultancy branche. Dit onderzoek werd gepeild via 700 consultants werkzaam in de top van de branche en Consultancy.nl keek naar verschillende aspecten van arbeidsvoorwaarden, zoals salaris, leaseregeling, en secundaire voorwaarden.

Uit het onderzoek is gebleken dat de brutojaarsalarissen rond het gemiddelde van €37.000 liggen voor Junior consultants. Een niveau hoger kom je al op een flink hoger bedrag van €53.000 per jaar. En wanneer je kijkt naar weer een niveau hoger, namelijk de managers en senior managers, verdienen zij zo’n €70.000 tot €87.000 per jaar. Dit zijn mooie jaarsalarissen als je kijkt naar het gemiddelde jaarsalaris van Nederland. Uit de gegevens is op te maken dat wanneer je een niveau stijgt binnen de consultancy het je een gemiddelde salarisverhoging van €14.000 tot €17.000 kan opleveren.

Walter Faaij consultant

Vergelijkbare artikelen

Detachering

7 jaar geleden 0

Ethereum

6 jaar geleden 0

Only registered users can comment.