Burn-out symptomen

Burn-out is een emotionele en fysieke aandoening. De oorzaken ervan zijn meestal het te veel stress hebben op werk en/of de privésituatie die de aandoening veroorzaakt. De persoon in kwestie is dan erg uitgeput op fysiek vlak en kan weinig moeite opbrengen om een taak te verrichten.

Vaststelling van de diagnose

Hoe vast te stellen is of je aan een burn-out lijdt gaat als volgt. Het wordt vaak geconstateerd door middel van psychologische instrumenten. De Maslach Burnout Inventory bevat ruim 20 vragen die worden gericht op de drie aspecten van de aandoening de burn-out. Er zijn drie verschillende versies als het gaat om dit instrument. Dat is zo vanwege het feit dat het ene aspect de burn-out meer kan bevorderen dan de ander. Eén is speciaal gericht op onderwijsgevenden. Eén is meer gericht op mensen die nabije contact hebben met mensen, voor als je bijvoorbeeld in de zorg werkt. En er is er een voor alle beroepen. Logisch lijkt me exclusief de andere twee. De antwoorden die uit de vragenlijst komen, word vergeleken met enkele andere eerder afgenomen vragenlijsten. Een zogeheten normgroep. Als een score 25% is ten opzichte van de eerder afgenomen vragenlijsten, wordt dat gezien als een mogelijke burn-out. 5% duid aan dat er wel degelijk sprake is van een burn-out.

Hoe te behandelen

Een burn-out wordt behandeld door middel van kortdurende therapiesessies. Twaalf tot wel vijftien wekelijkse sessies moeten uitkomst bieden. Mogelijkheid voor een dagelijkse intensieve therapie in een gespecialiseerd centrum is er ook. Tijdens de therapie word er uitgezocht wat bijdragende factoren zijn geweest die de burn-out hebben veroorzaakt. Disfunctionele gedachten dragen er vaak een steentje aan bij. De persoon in kwestie vind zichzelf dan niet goed genoeg en is bang ontslagen of niet gemogen te worden als hij niet hard genoeg werkt. Vervolgens worden risicofactoren bekeken en als er een mogelijkheid voor is ook aangepakt. Voorbeelden daarvan zijn overwerken of werken in een werksfeer waar de persoon in kwestie zich niet prettig bij voelt. Wat goede uitkomst bied is de persoon in kwestie weer aan het werk te laten gaan tijdens het behandelingsproces. De cliënt thuis de burn-out te laten zitten werkt niet. Het geval was dan dat de persoon arbeidsongeschikt werd. Vroeger was een burn-out reden voor arbeidsongeschiktheid, dat is tegenwoordig niet meer het geval.

Andere aandoeningen

De burn-out lijkt vaak verwarrend met een depressie of overspannenheid. Dat komt door dat de symptomen vergelijkbaar zijn, maar de oorzaken zijn verschillend van elkaar. Burn-out word vaak een energiestoornis genoemd en depressie word een stemmingsstoornis genoemd. Depressie heeft verschillende oorzaken. Het kan veroorzaakt worden door onder andere persoonlijkheidsproblematiek, rouwverwerking of aanpassingsproblemen. Overspannenheid word vaak veroorzaakt door het feit dat iemand te lang gespannen is geweest en zich dan niet meer kan aanpassen en/of genoeg tot rust kan komen.

Samenleving

In Nederland lijdt ongeveer twaalf procent aan stressklachten van de huisartsbezoeken die er zijn. 9000 mensen belanden in de WAO vanwege het geval dat ze lijden aan stress en overbelasting. Merkwaardig is toch wel dat vooral huisartsen kwetsbaar zijn voor het hebben van een burn-out, wel 41% toont verschijnselen van een burn-out.

Wat is burn-out?

Vergelijkbare artikelen

Wat is drugs

6 jaar geleden 0

Psychologie

7 jaar geleden 0

Krentenbaard

6 jaar geleden 0

Only registered users can comment.