Detachering

Wat is detachering?

Detachering betekent dat een detacheringsbureau personeel inhuurt voor een bedrijf. Dit gebeurt alleen maar op basis van langdurige afspraken, waarbij het gedetacheerde personeel voor een lange tijd komt werken bij het desbetreffende bedrijf. Het detacheringsbureau verhuurt het personeel zodat het desbetreffende bedrijf extra mankracht heeft, of een ziek personeelslid kan vervangen. Allereerst heeft het bedrijf een sollicitatiegesprek met de gedetacheerde persoon. Hierdoor krijgt het bedrijf een goede indruk of hij of zij de functies van het bedrijf kan vervullen. Daarnaast kijkt het bedrijf of de gedetacheerde persoon genoeg ervaring heeft op het gebied van kennis. Het detacheringsbureau is de werkgever. Dit wil zeggen dat het detacheringsbureau risico loopt wat het werkgeversrisico betreft, zoals doorbetaling van het loon en bij ontslagvergoeding.

Kost het veel geld?

Normaliter is detacheren van personeel duurder dan het inhuren van personeel. Inhuren van personeel gebeurt via een uitzendbureau. Het detacheringsbureau draagt het werkgeversrisico. Het detacheringsbureau berekent namelijk het uurtarief van het ingehuurde personeel en dit ligt ook wat hoger dan bij het inhuren van personeel via een uitzendbureau. Het uurtarief hangt af van de specialisatie van de werknemer en de benodigde ervaring.

In welke situaties kun je detachering toepassen?

In de meeste gevallen kunnen werknemers ingehuurd worden wanneer er sprake is van een van de volgende situaties: ziekte, projecten, zwangerschapsverlof of proeftijd. Zelfs wanneer het op werk erg drug is, kan een gedetacheerde werknemer erg nuttig zijn. Zo kan een gedetacheerde werknemer ook een langdurig zieke werknemer vervangen. Zo kan de zieke werknemer rustig uitzieken en vervangt de gedetacheerde werknemer weer wanneer hij of zij zich beter voelt.

Wat is het voordeel voor het inhuren van een gedetacheerde werknemer?

Een bedrijf kan eenvoudig en snel hoogopgeleid personeel verwerven. Het detacheringsbureau stuurt geschikt personeel naar het desbetreffende bedrijf zodat het bedrijf kan kijken of het personeel daadwerkelijk geschikt is. Hierbij kan het bedrijf en personeel afstemmen op het gewenste resultaat. In de meeste gevallen heeft het personeel al genoeg ervaring omdat zij vroeger al dienst uitmaakten van een bedrijf. Dit wil zeggen dat zij een brede kennis hebben.  Wat het allergrootste voordeel is, is dat een bedrijf maar tijdelijk personeel aan zich bindt. Op het moment dat een bedrijf financiële problemen heeft, dan stuurt het bedrijf eerst de gedetacheerden weg. Daarnaast is het verstandig om nieuw personeel te verwerven, aangezien zij altijd verfrissende, creatieve en logische ideeën. Zo kan het bedrijf en het gedetacheerde personeel het doel gezamenlijk bereiken.

Wat is het nadeel voor het inhuren van een gedetacheerde werknemer?

Gedetacheerd personeel kan als buitenstander gekenmerkt worden. Vaak worden zij als tijdelijk personeel gezien en dat zijn zij natuurlijk ook. Allereerst moet een detacheerder altijd ingewerkt worden en dat kost eenmaal tijd. In het begin kennen de gedetacheerden de normen en waarden van het bedrijf nog niet goed.

Wat zijn de arbeidsvoorwaarden?

Vaak krijgt een gedetacheerde werknemer een arbeidscontract. Zo’n arbeidscontract garandeert de zekerheid van een gedetacheerde werknemer. Een bedrijf heeft te maken met twee partijen, namelijk het detacheringsbureau en de gedetacheerde werknemer. Als bedrijf moeten zij altijd de wensen en behoeftes van beide partijen accepteren voor een optimale samenwerking. Het bedrijf blijft altijd verantwoordelijk van wat er met de medewerker op de werkvloer gebeurt.

Vergelijkbare artikelen

Geld lenen

6 jaar geleden 0

Doorlopend krediet

6 jaar geleden 0

Only registered users can comment.